1/ YOGA LÀM KHỎE CỘT SỐNG

2/ YOGA TẬP CƠ BỤNG, CƠ ĐÙI, CƠ MÔNG

3/ PHÉP HÍT THỞ THANH TẨY ĐỘC TỐ CHO CƠ THỂ

4/ CÁC ĐỘNG TÁC TẬP CHO CỔ, VAI, ĐÙI VÀ CỘT SỐNG

5/ YOGA CÁC PHÉP HÍT THỞ

6/ YOGA NGÀY 10/03/2022

9/ ĐỘNG TÁC CHO CỔ VAI GÁY VÀ PHÉP HÍT THỞ BẬC THANG

#10 VẼ VÒNG SỐ 8 VÔ CỰC VỚI VAI VÀ TÌM LUÂN XA 6

#11 VẼ VÒNG SỐ 8 VÔ CỰC VỚI VAI VÀ TÌM LUÂN XA 6

#12 CÁCH PHÒNG NGỪA VÀ KHẮC PHỤC CÁC BỆNH VỀ TAI, MẮT VÀ ĐẠI TRÀNG